Polityka prywatności dla użytkownika formularza kontaktowego na stronie tengogroup.pl

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dane osobowe naszych użytkowników były przetwarzane zgodnie z prawem Polski i Unii Europejskiej.

Na stronie z polityką prywatności TENGO Design Sp. z o.o. znajdziesz informacje o tym:
- w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę
- jakie dane osobowe są przetwarzane
- jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych
- kto jest Administratorem danych osobowych
- jakie są prawa podmiotów, których dane przetwarzamy
- jak skontaktować się z nami w zakresie swoich danych osobowych
- czy strona korzysta z plików cookies?
Jakie dane przechowujemy?
Przetwarzamy (przechowujemy i wykorzystujemy do wysłania odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie) dane osobowe, które zostały dobrowolnie wpisane w polach formularza kontaktowego:
- Imię/nazwa firmy.
- Adres e-mail.
- Numer telefonu.
W jakim celu są przetwarzane dane osobowe?

  • W celu rejestracji korespondencji oraz udzielania odpowiedzi - przez okres dziesięciu lat od daty wysłania lub otrzymania korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z uzasadnionych interesów, którymi kieruje się administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - związanych z terminowym udzielaniem odpowiedzi na korespondencję, terminowym dokonywaniem płatności dla dostawców, dbałością o jakość współpracy z kontrahentami lub innymi stronami.

  • W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - przez okres sześciu lat od zakończenia współpracy. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja celów wynikających z uzasadnionych interesów, którymi kieruje się administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - związanych z obroną administratora przed roszczeniami.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Administrator danych będzie przekazywał dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom współpracującym z firmą TENGO, takim jak dostawcy usług IT, usług hostingowych i podmioty należące do firmy TENGO.

Pragniemy jednocześnie zapewnić, że dane osobowe są wtedy przetwarzane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z naszymi instrukcjami bezpieczeństwa.

W takiej sytuacji wymagamy także zachowania poufności danych i zachowania odpowiednich środków do zabezpieczenia danych.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest TENGO Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Numer Identyfikacji Podatkowej: 7011130690, Rejestr Gospodarki Narodowej: 524539348) z siedzibą w Warszawie,02-054, ul. Jana Dantyszka 18 .
Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem hello@tengogroup.pl lub używając formularza kontaktowego.
Osoba, której dane są przetwarzane przez TENGO Design Sp. z o.o., ma prawo do:

  • wglądu do swoich danych osobowych
  • edycji/sprostowania swoich danych osobowych
  • usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania
  • przeniesienia swoich danych
  • złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z Art. 21 RODO)
Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne do rejestracji korespondencji przychodzącej (wiadomość wysłana poprzez formularz kontaktowy) oraz do udzielenia odpowiedzi. Bez podania danych kontaktowych nie jesteśmy w stanie rozwiązać spraw, których dotyczy zgłoszenie przez formularz kontaktowy.
Czy strona tengogroup.pl korzysta z plików cookies?
Tak, strona wykorzystuje tzw. pliki cookies. Pliki są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony - np. w przeglądarce internetowej jego komputera. Pliki cookie powiązane z tą stroną zwykle zawierają nazwę strony. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies znajdziesz tutaj.