StandWithUkraine

TENGO stoi z Ukrainą

Nasza firma działa globalnie, a stacjonarne oddziały TENGO Group znajdują się w kilku krajach. Biuro w Kijowie funkcjonuje nieprzerwanie, a nasi pracownicy - architekci, projektanci
i współpracownicy - mogą liczyć na stałe wsparcie.

Zespół pracowników TENGO brał ponadto czynny udział w ewakuacji uchodźców z zagrożonych terenów. Gdy zapewnialiśmy potrzebującym bezpiecznego schronienia, nasze darowizny wspierały armię ukraińską. Do niej, a także innych instytucji trafiły fundusze w wysokości niemal
1 miliona hrywien (1.000.000 UAH).

Modlimy się o życie ludzi i przyszłość Ukrainy.